Generel

Generelle vilkår og betingelser gælder for besøg og brug af hjemmesiden og andre tjenester, der tilbydes af Mediumops.com. Læs venligst disse omhyggeligt, før du bruger hjemmesiden og/eller bruger vores tjenester. Er der punkter i vores almindelige forretningsbetingelser, som operatøren ikke kan acceptere, eller hvis operatøren har problemer med at forstå dem, kan operatøren straks aflyse besøget på hjemmesiden. Dette eller fremtidige besøg på hjemmesiden og/eller brugen af vores tjenester indebærer, at operatøren accepterer disse generelle betingelser i deres helhed og uden forbehold.

1. Definitioner

1.1. Mediumops.com: operatør, ejer og operatør af hjemmesiden.

1.2. Tilknyttet selskab: betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor "kontrol" betyder ejerskab af 50 % eller mere af aktierne, kapitalandele eller andre værdipapirer, der er berettiget til at stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer eller andre ledende personalemyndighed

1.4. Virksomhed: (benævnt enten "virksomheden", "vi", "os" eller "vores" i denne aftale) henviser til Mediumops.com

1.5. Indhold: refererer til indhold såsom tekst, billeder eller anden information, der kan blive postet, uploadet, linket til eller på anden måde gjort tilgængeligt af dig, uanset formen af det pågældende indhold.

1.6. Service: henviser til hjemmesiden.

1.7. Vilkår og betingelser: (også kaldet "Vilkår" eller "Betingelser") betyder disse vilkår og betingelser, som udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende brugen af tjenesten.

1.8. Tredjeparts sociale medietjenester: betyder enhver tjeneste eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester) leveret af en tredjepart, som kan vises, inkluderes eller gøres tilgængeligt af tjenesten.

1.9. Nettsted: refererer til Mediumops, tilgjengelig fra www.mediumops.com/da

1.10. Du: betyder den person, der får adgang til eller bruger Tjenesten, eller virksomheden eller anden juridisk enhed, hvor en sådan person får adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant..

2. Forholdenes art og omfang

2.1. Disse er de vilkår og betingelser, der regulerer brugen af denne service og den aftale, der gælder mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser fastlægger alle operatørers forpligtelser og rettigheder vedrørende brugen af tjenesten.

2.2. Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept og overholdelse af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår gælder for alle operatører, besøgende og andre, der har adgang til eller bruger tjenesten.

2.3. Ved at tilgå eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til tjenesten.

2.4. Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af, at du accepterer og overholder virksomhedens privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver vores procedurer og politikker for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller webstedet og fortæller dig om dine rettigheder til privatlivets fred, og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

3. Operatørregnskaber

3.1. Når du opretter en konto hos Mediumops.com, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på vilkårene og betingelserne, hvilket kan resultere i øjeblikkelig lukning af din konto på Mediumops.com.

3.2. Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er med vores tjeneste eller en tredjeparts social medietjeneste.

3.3. Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

3.4. Du må ikke som brugernavn bruge navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et varemærke eller navn, der er underlagt nogen rettigheder tilhørende en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse, eller et navn, der er ellers stødende, vulgær eller obskøn.

Indhold

4. Din ret til at poste indhold

4.1. Vores service giver dig mulighed for at poste indhold. Du er ansvarlig for det indhold, du sender til tjenesten, herunder dets pålidelighed, lovlighed og passende.

4.2. Ved at sende indhold til Tjenesten giver du os ret til og licens til at bruge, ændre, udføre offentligt, vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og gennem Tjenesten. Du bevarer alle dine rettigheder til ethvert indhold, du indsender, poster eller viser på eller gennem Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens omfatter retten for os til at gøre dit indhold tilgængeligt for andre operatører af tjenesten, som også kan bruge dit indhold underlagt disse vilkår

5. Indholdsbegrænsninger

5.1. Virksomheden er ikke ansvarlig for indholdet af tjenestens operatører. Du accepterer og forstår, at du alene er ansvarlig for indholdet og for al aktivitet, der finder sted under din konto, uanset om det er dig eller en tredjepart, der bruger din konto.

5.2. Du må ikke transmittere noget indhold, der er ulovligt, stødende, inflammatorisk, beregnet til at afsky, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt eller på anden måde stødende. Eksempler på sådant stødende indhold omfatter, men er ikke begrænset til, følgende

 • Ulovlig eller fremme af ulovlig aktivitet;
 • Diskriminerende, ærekrænkende eller ondsindet indhold, herunder henvisninger eller kommentarer om religion, race, seksuel orientering, køn, national/etnisk oprindelse eller andre målrettede grupper;
 • Spam, maskine - eller tilfældigt - genereret, der udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, kædebreve, enhver anden form for uautoriseret opfordring eller enhver form for lotteri eller hasardspil;
 • Indeholder eller installerer vira, orme, malware, trojanske heste eller andet indhold designet eller beregnet til at forstyrre, beskadige eller begrænse funktionaliteten af software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller til at beskadige eller få uautoriseret adgang til data eller anden information fra en tredjepartsperson;
 • Krænker enhver parts ejendomsret, herunder patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret, ret til offentlighed eller andre rettigheder.
 • udgive sig for enhver person eller enhed, herunder virksomheden og dets ansatte eller repræsentanter;
 • Krænker en tredjeparts privatliv;
 • Opbevaring og deling med den hensigt at misbruge enkeltpersoner med personlige data indhentet via platformen
 • Falske oplysninger og funktioner.

5.3. Virksomheden forbeholder sig retten, men ikke forpligtelsen, til efter eget skøn at bestemme, om noget indhold er passende og overholder disse vilkår, afvise eller fjerne sådant indhold. Virksomheden forbeholder sig endvidere retten til at foretage formatering og redigeringer og ændre måden på indholdet. Virksomheden kan også begrænse eller tilbagekalde din brug af tjenesten, hvis du poster sådant stødende indhold.

5.4. Da virksomheden ikke kan kontrollere alt indhold, der er postet af operatører og/eller tredjeparter på tjenesten, accepterer du at bruge tjenesten på egen risiko. Du forstår, at du ved at bruge tjenesten kan blive udsat for indhold, som du kan finde stødende, uanstændigt, ukorrekt eller stødende, og du accepterer, at virksomheden under ingen omstændigheder skal være ansvarlig på nogen måde for noget indhold, herunder eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold eller tab eller skade af enhver art, der opstår som følge af din brug af indhold.

6. Sikkerhedskopiering af indhold

6.1. Selvom der udføres regelmæssig sikkerhedskopiering af indhold, garanterer virksomheden ikke, at datatab eller korruption ikke vil forekomme.

6.2. Korrupte eller ugyldige sikkerhedskopieringspunkter kan være forårsaget af, uden begrænsning, indhold, der er beskadiget, før det sikkerhedskopieres, eller som ændres i løbet af den tid, en sikkerhedskopiering udføres.

6.3. Virksomheden vil yde support og forsøge at fejlfinde alle kendte eller opdagede problemer, der kan påvirke indholdssikkerhedskopiering. Men du anerkender, at virksomheden ikke har noget ansvar i forbindelse med indholdets integritet eller manglende genoprettelse af indholdet til en brugbar tilstand

6.4. Du accepterer at opbevare en nøjagtig og fuldstændig kopi af indhold på et sted, der er uafhængigt af tjenesten..

Indhold

7. Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1. Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er vores politik at reagere på ethvert påstand om, at indhold udsendt på tjenesten krænker en ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende en person.

7.2. Hvis du er ophavsretsejer eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, der sker gennem tjenesten, skal du indsende meddelelsen skriftligt til vores ophavsretsagents opmærksomhed via e-mail til dk@mediumops.com og medtag i din besked en detaljeret beskrivelse af den påståede krænkelse.

7.3. Du kan blive holdt ansvarlig for skadeserstatning (herunder omkostninger og advokatsalærer) for forkert fremstilling af, at noget indhold krænker din ophavsret.

8. Intellektuel ejendom

8.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, såvel som alle lignende rettigheder til alle produkter, tjenester og informationer, der tilbydes på hjemmesiden, ligger udelukkende hos Mediumops.com eller dets licensgivere.

8.2. Intet fra denne hjemmeside må gengives uden skriftlig tilladelse fra Mediumops.com. De intellektuelle ejendomsrettigheder til alle tekster, billeder, lyde og software på denne hjemmeside tilhører :firmaet eller dets licensgivere.

8.3. I det omfang operatørerne sender tekster, billeder, lyde og/eller software til Mediumops.com eller efterlader dem på hjemmesiden, overdrager operatørerne alle immaterielle rettigheder til Mediumops.com og fritager derfor Mediumops.com mod krav fra tredjemand. Mediumops.com har derfor blandt andet ret til at udnytte disse bidrag kommercielt.

8.4. Skulle Mediumops.com blive informeret om (påstået) krænkende materiale eller om (påståede) krænkende links på hjemmesiden, har Mediumops.com ret, men ikke pligt, til straks at fjerne dette indhold eller disse links.

9. Links til andre hjemmesider

9.1. Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden.

9.2. Virksomheden har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for, indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis på tredjeparters websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for tab eller skade forårsaget af eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

9.3. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne for eventuelle tredjepartswebsteder eller -tjenester, du besøger.

9.4. Ansøgningsproces

  Du accepterer disse vilkår og betingelser og privatliv, når du ansøger til Mediumops.com. Du er forpligtet til at give os dine korrekte personoplysninger. Du må ikke ansøge fremover, hvis/når du har fået afslag. Vi har ret til at afslå enhver ansøgning uden grund. Vi forsøger at svare, men kan ikke garantere et svar på din ansøgning. Tjek også din junk mail, da en mail fra Mediumops.com kan ende der Vi kan bede om personlige oplysninger (ID-kort for at bevise din identitet) til administrative formål. Dette vil ikke blive delt med andre eller tredjeparter. Ansøgninger fra operatører, der arbejder for os via partnere, afvises øjeblikkeligt. Vi har ret til at gemme applikationer, herunder personlige data, i overensstemmelse med privatlivspolitikken

10. Afslutning

10.1. Vi kan opsige eller suspendere din konto øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

10.2. Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du blot stoppe med at bruge tjenesten.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. Uanset eventuelle skader, du måtte pådrage dig, vil hele virksomhedens og enhver af dets leverandørers ansvar i henhold til enhver bestemmelse i disse vilkår og dit eksklusive retsmiddel for alt det foregående være begrænset til det beløb, du rent faktisk tjener gennem tjenesten og/eller 100 EUR i bøde, hvis du ikke har en udestående saldo gennem tjenesten..

11.2. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal virksomheden eller dets leverandører under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, tab af data eller anden information , for personskade, for forretningsafbrydelse, tab af privatliv, der opstår som følge af eller på nogen måde relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesten, tredjepartssoftware og/eller tredjepartshardware, der bruges sammen med tjenesten, eller på anden måde i forbindelse med enhver bestemmelse i disse vilkår), selvom virksomheden eller en leverandør er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, og selvom løsningen ikke opfylder sit væsentlige formål..

12. Tilgængelighed

12.1. Garantier og ansvarsbegrænsninger: Vores tjenester leveres "som de er" og uden garanti eller betingelser. Vores platform er muligvis ikke fri for fejl, fejl eller afbrydelser. Alle brugere accepterer at give afkald på alle særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader af enhver art, også selvom vi på forhånd er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge vores platform, uanset grund. Vi er heller ikke ansvarlige for nogen forsinkelse eller fejl i ydeevnen på grund af årsager uden for vores rimelige kontrol.

12.2. Medmindre sådanne undtagelser er forbudt ved lov, skal virksomheden eller dets moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber eller deres respektive direktører, medarbejdere, embedsmænd, agenter, tjenesteudbydere, entreprenører, licensgivere, licenstagere, leverandører eller efterfølgere under ingen omstændigheder være ansvarlige for uagtsomhed , grov uagtsomhed, uagtsom urigtig fremstilling, grundlæggende misligholdelse, skader af enhver art, i henhold til enhver juridisk teori, herunder direkte, indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller strafbare skader, herunder men ikke begrænset til personskade, smerte og lidelse, følelsesmæssig nød, tab af indkomst, tab af fortjeneste, tab af forretning eller forventede besparelser, tab af goodwill, tab af brug, tab af data, og om det er forårsaget af tort (herunder uagtsomhed), kontraktbrud, krænkelse af privatlivets fred eller andet, selvom parten angiveligt er blevet informeret eller haft grund til at vide det som følge af eller i forbindelse med din brug, eller r manglende evne til at bruge eller stole på webstedet, linkede websteder eller lignende tredjeparts websteder, eller noget webstedsindhold, materiale, opslag eller information om dem, selvom parten angiveligt blev informeret eller havde grund til at vide.

13. Gældende lov

13.1. Lovene i det pågældende land, med undtagelse af dets lovkonflikter, skal regulere disse vilkår og din brug af tjenesten. Din brug af applikationen kan også være underlagt andre lokale, nationale eller internationale love.

14. Konfliktløsning

14.1. Hvis du har nogen bekymring eller tvist om tjenesten, accepterer du først at prøve at løse tvisten uformelt ved at kontakte virksomheden.

Adskillelse og frafald

15. Adskillelighed

15.1. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uhåndhævelig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at nå målene for en sådan bestemmelse i videst muligt omfang under gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsætte med fuld kraft og virkning..

16. Ansvarsfraskrivelse

16.1. Medmindre andet er angivet heri, vil manglende udøvelse af en ret eller at kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan ret eller kræve en sådan opfyldelse på et hvilket som helst tidspunkt derefter, og frafaldet af et brud udgør heller ikke et afkald på enhver efterfølgende misligholdelse.

17. Oversættelse fortolkning

17.1. Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste.

17.2. Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af en tvist.

18. Ændringer i disse vilkår og betingelser

18.1. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring afgøres efter eget skøn..

18.2. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Tjeneste, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os:

Via e-post: dk@mediumops.com